Termeni și Condiții

Termeni și condiții de utilizare a website-ului

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare

Website-ul www.thebox.md este administrat de INVESTHOLD S.R.L. (în continuare “The BOX”, “www.thebox.md”, “vânzător” sau “compania”), cod fiscal 1014600038645 cu adresa de corespondență Republica Moldova, Chișinău, str. Tighina, 3.

Accesul și utilizarea acestui website sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând website-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și The BOX sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare.

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare ale acestui website, vă rugăm să părăsiți acest website. Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor afișate pe website-ul www.thebox.md implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. 

Prin termenul “vizitator” al website-ului se înțelege orice persoană care va accesa website-ul. Prin termenul “utilizator” al website-ului se înțelege orice “vizitator” care efectuează o comandă și/sau se înregistrează ca și “utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare de pe website-ul www.thebox.md. “Bunuri și Servicii” – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către The BOX. “Comanda” – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord sa livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord sa primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora. “Curier” – persoana delegată de către vânzător pentru livrarea bunurilor și serviciilor. “Operator” – persoana delegată de către vânzător pentru comunicarea cu utilizatorul prin apel telefonic, email sau rețele de socializare.

 

Termeni de încheiere a acordului

Prezenta înțelegere va rămâne în vigoare atât timp cât folosiți website-ul sau sunteți un utilizator al acestuia.

Fără a limita orice alte prevederi ale acestei înțelegeri, Vânzătorul își rezervă dreptul ca, la propria discreție și fără notificare sau răspundere, să refuze accesul la și folosirea website-ului și a serviciilor www.thebox.md, oricărei persoane, pentru orice motiv, inclusiv și fără a se limita la următoarele: pentru comportament nerespectuos față de angajații și/sau partenerii The BOX, pentru încălcarea oricărei declarații, reprezentări, garanții sau convenții conținute în aceasta înțelegere sau în orice reglementare ori lege aplicabilă și poate restricționa posibilitatea dumneavoastră de a utiliza website-ul sau a participa în promoțiile acestuia, vă poate șterge profilul și orice conținut sau informații pe care ați postat-o la orice moment, fără avertizare.

Pentru a proteja integritatea portalului si a Serviciilor sale, www.thebox.md își rezervă dreptul ca, oricând dorește, să blocheze anumite adrese IP de la accesarea portalului și a Serviciilor.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale website-ului www.thebox.md fără o notificare în prealabil. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

 

Nu sunt permise:

 1. copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest website;
 2. încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
 3. încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem informațional sau servere sau servicii utilizate de The BOX care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea vânzătorului;
 4. încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
 5. folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese

 

Disponibilitatea Serviciului

The BOX își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. The BOX nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică / juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul website-ului. The BOX poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a website-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

 

Obligațiile de utilizatorului

Cont și comandă

Pentru a putea cumpăra / comanda de pe www.thebox.md, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website. De asemenea, pentru a beneficia de produsele de pe website este necesară o comandă minima în valoare de 65 lei.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale, complete și nealterate despre dumneavoastră. Pentru a putea beneficia de livrarea la o altă adresă decât cea prevăzută inițial în contul dumneavoastră de pe website, trebuie să modificați datele respective în contul creat pe www.thebox.md.

Dacă este imposibilă contactarea cumpărătorului pentru a confirma comanda sau pentru a verifica condițiile esențiale de livrare, comanda este considerată anulată și nu este efectuată.

Prin utilizarea serviciilor www.thebox.md, dumneavoastră reprezentați și garantați că veți păstra confidențială parola și veți fi responsabil pentru completa folosire a parolei și contului;

Utilizarea website-ului implică faptul că nu sunteți minor sau, dacă sunteți minor, ați primit permisiunea părinților pentru a utiliza website-ul.

 

Produse prezentate și prețuri

Pozele produselor au titlul de prezentare și nu pot transmite în totalitate informații fiabile despre proprietățile și caracteristicile mărfurilor, inclusiv culorile, dimensiunile și formele. Produsele comandate pot avea diferențe față de cele din pozele de pe site.

Prețurile prezentate includ TVA. 

Prețul de achizitie prezentat pe bonul fiscal / factură va fi același cu cel prezentat pe website la momentul achiziției. Totuși, prețul final se mai poate modifica dacă se dovedește ca a fost afișat gresit pe site, dintr-o eroare neprevăzută a sistemului. Prețul minim de achiziție este în valoare de 65 lei.

Plata produselor se efectuează în numerar, prin card debit / credit la livrarea produsului sau prin card debit / credit la plasarea comenzii online.

Plata la livrare: comanda se achită reprezentantului Companiei în momentul livrării comenzii prin plata ramburs. Pentru a putea beneficia de plată cu cardul la livrare, este necesar să bifați opțiunea respectivă la momentul plasării comenzii pe site, iar în cazul comenzilor efectuate prin telefon, să declarați această solicitare operatorului care primește comanda.

Plata online: comanda se achită cu cardul bancar prin interfața site-ului www.thebox.md, utilizând sistemele de plată ale Moldindconbank SA. În cazul în care ați ales metoda de plată cu ajutorul cardului bancar, este necesar să completați un formular cu informații despre cardul dumneavoastră, pe o pagină securizată.

 

Informații privind livrarea și recepția produselor

Termenul (interval de timp) de livrare va fi comunicat la momentul plasării comenzii și nu va putea depăși 2 (două) ore. Cumpărătorul își asumă obligația de a se afla, în acest interval, la adresa de livrare indicată la momentul plasării comenzii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de către cumpărător, acesta va fi apelat de către curier sau operator pentru a-l anunța despre efectuarea livrării și va putea aștepta cumpărătorul maxim 5 minute după efectuarea acestui apel. Livrarea se face de către compania noastră, la adresa specificată de cumpărător. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră.

În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresă sau puncte de reper, va rugăm să introduceți aceste lucruri în câmpul “Note comandă” din formularul de comandă, înainte de finalizarea comenzii.

Verificarea corectitudinii comenzii și calității produselor se va face de către cumpărător sau de către persoana desemnate de acesta la momentul livrării bunurilor. Obiecțiile și reclamațiile referitoare la bunuri se pot face doar în momentul recepției acestora prin reclamarea acestuia către persoana care efectuează livrarea produselor, delegată de vânzător.

 

Drepturile de autor (Copyright)

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de INVESTHOLD SRL sau de afiliații / partenerii săi. Niciun material de pe acest website nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisa a INVESTHOLD SRL. Conținutul acestui website, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe website sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea INVESTHOLD SRL sau a afiliaților / partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest website ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al companiei INVESTHOLD SRL, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru website-urile neafiliate cu care website-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest website de către alte persoane decât cele autorizate de INVESTHOLD SRL și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de INVESTHOLD SRL prin intermediul website-ului într-un mod care violează legislația Republicii Moldova sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. INVESTHOLD SRL își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-ului, a conținutului, securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita INVESTHOLD SRL sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest website este de competența instanțelor de drept din Republica Moldova.

Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail: [email protected]

 

Politica de confidențialitate

The BOX poate colecta date personale în următoarele scopuri:

 • Prelucrarea comenzilor;
 • Evaluarea calității serviciilor furnizate;
 • Contabilitatea consumatorilor.

Vizitatorul acestui website confirmă acceptarea acestor condiții prin utilizarea website-ului.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a transfera datele personale furnizate de către utilizator către terți pentru a face posibilă utilizarea de către utilizatori a website-ului, livrarea de reclame către vizitatori și furnizarea de servicii către aceștia.

Angajații vânzătorului implicați direct în prelucrarea datelor cu caracter personal sunt familiarizați cu prevederile legislației Republicii Moldova “Privind protecţia datelor cu caracter personal №133 din 08.07.2011”, inclusiv cerințele privind protecția datelor cu caracter personal, documentele care definesc politica companiei în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și actele locale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Compania stochează informațiile personale ale utilizatorilor, asigurându-le confidențialitatea și protecția împotriva accesului neautorizat sau accidental la acestea de către terți. Vânzătorul va depune toate eforturile relevante și necesare împiedicării accesului neautorizat la datele personale ale utilizatorilor furnizate companiei.

Compania nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

Vânzătorul nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Datele stocate pe website pot fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii / dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii / produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

Responsabilități privind produsele

The BOX nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător.

Limitarea răspunderii

INVESTHOLD SRL nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă INVESTHOLD SRL a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 1. utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor website-ului;
 2. costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe website;
 3. acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 4. declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor website-ului;
 5. orice altă problemă legată de serviciile website-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe website, postat pe website de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de corespondență Chișinău, str. Tighina, 3, sau la adresa de e-mail [email protected]

Acest website este oferit în această formă fără alte garanții. INVESTHOLD SRL nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui website sau ale conținutului său.

 

Clauze finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu plasarea comenzii, utilizatorul acceptă fără obiecții Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții utilizatorul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din comandarea produselor disponibile pe website-ul www.thebox.md.